بادغیس : یک تن عسکر در سنگ آتش به مجاهدین پیوست

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که امروز صبح در مربوطات ولسوالی سنگ آتش، یک تن عسکر ( محمد ولد ابراهیم باشندۀ نهراب ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است. ۲۰۲۰/۱۱/۱۹

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که امروز صبح در مربوطات ولسوالی سنگ آتش، یک تن عسکر ( محمد ولد ابراهیم باشندۀ نهراب ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است.
۲۰۲۰/۱۱/۱۹