بادغیس : یک تن عسکر در سنگ آتش بقتل رسید

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر در منطقۀ زیرتنگی ولسوالی سنگ آتش، یک تن عسکر مورد اصابت دراگانوف قرار گرفته و زخمی شده است. 2021/4/28

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر در منطقۀ زیرتنگی ولسوالی سنگ آتش، یک تن عسکر مورد اصابت دراگانوف قرار گرفته و زخمی شده است.

2021/4/28