بادغیس : یک تن عسکر در جوند به مجاهدین پیوست

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته در منطقۀ کوریج از مربوطات ولسوالی جوند، یک تن عسکر ( سلطان ولد عبدالوهاب ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . نامبرده در ولایت قندهار برای دشمن خدمت می کرد. 2020/11/21

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته در منطقۀ کوریج از مربوطات ولسوالی جوند، یک تن عسکر ( سلطان ولد عبدالوهاب ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

نامبرده در ولایت قندهار برای دشمن خدمت می کرد.
2020/11/21