بادغیس : یک تن عسکر در جوند به مجاهدین پیوست

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که روز گذشته در منطقۀ زردآبۀ ولسوالی جوند، یک تن عسکر ( گل بدین ولد گل محمد) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . ۲۰۲۰/۱۱/۱۲

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که روز گذشته در منطقۀ زردآبۀ ولسوالی جوند، یک تن عسکر ( گل بدین ولد گل محمد) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .
۲۰۲۰/۱۱/۱۲