بادغیس : یک تن عسکر در جوند به مجاهدین پیوست

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات لسوالی  جوند، یک تن عسکر که در هلمند برای دشمن خدمت می کرد، پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته است . ۲۰۲۱/۷/۹

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات لسوالی  جوند، یک تن عسکر که در هلمند برای دشمن خدمت می کرد، پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته است .

۲۰۲۱/۷/۹