بادغیس : یک تن عسکر در جوند به مجاهدین پیوست

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی جوند، امروز صبح یک تن عسکر در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب وجذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . 2021/7/4

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی جوند، امروز صبح یک تن عسکر در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب وجذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

2021/7/4