بادغیس : یک تن عسکر در آبکمری کشته شد

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که امروز بعد ازظهر، در مربوطات ولسوالی آبکمری، یک تن عسکر مورد اصابت دراگانوف قرار گرفته و جابجا کشته شده است . ۲۰۲۰/۱۰/۳۱

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که امروز بعد ازظهر، در مربوطات ولسوالی آبکمری، یک تن عسکر مورد اصابت دراگانوف قرار گرفته و جابجا کشته شده است .
۲۰۲۰/۱۰/۳۱