بادغیس : یک تن اربکی در شهرقلعه نو به مجاهدین پیوست

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که امروز یک تن اربکی ( شیرآغا ولد علی محمد ) از مرکز در تحت محاصرۀ اجیران در شهر نو، به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . ۱۴۴۲/۱۱/۳۰

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که امروز یک تن اربکی ( شیرآغا ولد علی محمد ) از مرکز در تحت محاصرۀ اجیران در شهر نو، به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

۱۴۴۲/۱۱/۳۰