بادغیس : یک تن اربکی در سنگ آتش به مجاهدین پیوست

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که امروز صبح در مربوطات ولسوالی سنگ آتش، یک تن اربکی ( خیرالدین ولد عبدالحکیم ) باشندۀ منطقۀ زیری تنگی، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . ۲۰۲۰/۱۱/۲۱

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که امروز صبح در مربوطات ولسوالی سنگ آتش، یک تن اربکی ( خیرالدین ولد عبدالحکیم ) باشندۀ منطقۀ زیری تنگی، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .
۲۰۲۰/۱۱/۲۱