بادغیس : یک تن اربکی در جوند به مجاهدین پیوست

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی جوند، یک تن اربکی ( صلاح الدین ولد عبدالوهاب ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است. ۲۰۲۰/۱۱/۹

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی جوند، یک تن اربکی ( صلاح الدین ولد عبدالوهاب ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است.
۲۰۲۰/۱۱/۹