بادغیس : یک تانک دشمن در مقر منهدم گردید

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که عصر روز گذشته در منطقۀ سنجدکی ولسوالی مقر، یک عراده تانک قوای دشمن هدف انفجار ماین قرار گرفته است . در این انفجار تانک دشمن بطور کامل تکه پاره شده است و ۵ ت از اجیران بشمول یک قومندان ( بریدمل خالد ) در آن جابجا کشته شده […]

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که عصر روز گذشته در منطقۀ سنجدکی ولسوالی مقر، یک عراده تانک قوای دشمن هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

در این انفجار تانک دشمن بطور کامل تکه پاره شده است و ۵ ت از اجیران بشمول یک قومندان ( بریدمل خالد ) در آن جابجا کشته شده اند.

پس از این انفجار، نیروهای دشمن مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته اند که در اثر آن نیروهای دشمن متحمل تلفات گردیده و مجبور به فرار شده اند.

در حملۀ هوایی دشمن ۳ تن از مجاهدین نیز زخمی گردیده اند و یک تن دیگر بشهادت رسیده است . تقبله الله تعالی

۲۰۲۱/۷/۵