بادغیس : یک تانک در قادس تخریب گردید

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که عصر روزگذشته درمنطقۀ بزبایو ولسوالی قادس، یک عراده تانک دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرا رگرفته است . در این انفجار تانک دشمن بطور کامل تخریب گردیده است و سرنشینان آن همه جابجا کشته شده اند. در همین حال امروز ظهر در ساحه مذکور، یک عراده موترسایکل دشمن […]

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که عصر روزگذشته درمنطقۀ بزبایو ولسوالی قادس، یک عراده تانک دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرا رگرفته است .

در این انفجار تانک دشمن بطور کامل تخریب گردیده است و سرنشینان آن همه جابجا کشته شده اند.

در همین حال امروز ظهر در ساحه مذکور، یک عراده موترسایکل دشمن هدف انفجار ماین قرار گرفت که در اثر آن موترسایکل تخریب گردید و یک عسکر که بر آن سوار بود جابجا بقتل رسید.

۲۰۲۱/۶/۹