بادغیس : کلینیک BHC در مقر مورد بازدید قرار گرفت

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که مسئولین صحت عامۀ امارت اسلامی، از کلینیک BHC در ولسوالی مقر بازدید به عمل آورده اند. خبرمی افزاید که در این بازدید، مسئولین با پرسونل کلینک و مردم عام دیدار و گفتگو نموده اند و به امنیت کامل پرسونل و مهیا نمودن تمام سهولیات کاری به آنان اطمینان […]

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که مسئولین صحت عامۀ امارت اسلامی، از کلینیک BHC در ولسوالی مقر بازدید به عمل آورده اند.

خبرمی افزاید که در این بازدید، مسئولین با پرسونل کلینک و مردم عام دیدار و گفتگو نموده اند و به امنیت کامل پرسونل و مهیا نمودن تمام سهولیات کاری به آنان اطمینان داده اند.

همچنین مسئولین از پرسونل کلینک خواسته اند که تمام سعی شان را به کار انداخته و به مردم خدمات صحی فراهم نمایند.

پرسونل کلینیک از دیدار مسئولین صحت اظهار تشکر نموده و به آنان اطمینان دادند که در راه ارائه خدمات صحی از هیچ تلاش و کوششی فروگذاشت نخواهند کرد.

۱۴۴۲/۱۲/۳ هـ ق

۲۰۲۱/۷/۱۳ م