بادغیس : کار تعمیر یک سرک اساسی بطول 17 کیلو متر در مرغاب آغاز گردید

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که سرک بازا ولسوالی مرغاب تا مورچاق که طول آن به 17 کیلو متر میرسد، بسیار خراب بود که کار تعمیر آن از سوی مجاهدین امارت اسلامی و با همکاری مردم منطقه آغاز گردیده است . با تعمیر سرک مذکور، رفت و آمد برای مردم منطقه و کارهای تجاری […]

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که سرک بازا ولسوالی مرغاب تا مورچاق که طول آن به 17 کیلو متر میرسد، بسیار خراب بود که کار تعمیر آن از سوی مجاهدین امارت اسلامی و با همکاری مردم منطقه آغاز گردیده است .

با تعمیر سرک مذکور، رفت و آمد برای مردم منطقه و کارهای تجاری شان بسیار رونق خواهد گرفت و مشکل بسیار بزرگی برای مردم منطقه حل خواهد شد .

2020/11/22