بادغیس : پوسته های دشمن میان قلعه نو و آبکمری مورد حمله قرار گرفت

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که 2 پوستۀ امنیتی دشمن در مناطق شب باشک و باغوانان میان شهر قلعه نو و ولسوالی آبکمری مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است. در این درگیری که بمدت نیم ساعت دوام کرد، به دشمن تلفات وارد گردیده است ما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست. […]

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که 2 پوستۀ امنیتی دشمن در مناطق شب باشک و باغوانان میان شهر قلعه نو و ولسوالی آبکمری مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است.

در این درگیری که بمدت نیم ساعت دوام کرد، به دشمن تلفات وارد گردیده است ما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست.

در این درگیری به مجاهدین بحمدالله زیانی نرسیده است .

2021/4/29