بادغیس : ولسوالی مقر بطور کامل به کنترل مجاهدین در آمد

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که امروز صبح تعمیرولسوالی مقر، تعمیرقومندانی و تمام ملحقات ولسوالی بطور کامل به کنترل مجاهدین در آمده و نیروهای دشمن از ساحه پا بفرار گذاشته اند. از نیروهای دشمن مقدار زیادی سلاح، تجهیزات و مهمات به دست مجاهدین افتاده است. نیروهای درحال فرار دشمن نیز در تحت تعقیب مجاهدین […]

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که امروز صبح تعمیرولسوالی مقر، تعمیرقومندانی و تمام ملحقات ولسوالی بطور کامل به کنترل مجاهدین در آمده و نیروهای دشمن از ساحه پا بفرار گذاشته اند.

از نیروهای دشمن مقدار زیادی سلاح، تجهیزات و مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

نیروهای درحال فرار دشمن نیز در تحت تعقیب مجاهدین قرار دارند.

جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاء الله

۲۰۲۱/۷/۶