بادغیس : ولسوالی سنگ آتش به کنترل مجاهدین در آمد، یک قومندان با ۱۰۰ عسکر به مجاهدین پیوست

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که مرکز ولسوالی سنگ آتش، بشمول بازار، یک قرارگاه و ۹ پوسته دیشب بطور کامل به دست مجاهدین افتاد و اجیران پس از متحمل شدن تلفات از ساحه پا بفرار گذاشتند. همچنین یک تن قومندان مهم و با نفوذ ( رحیم داد ) بهمراه ۱۰۰ تن از افراد و […]

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که مرکز ولسوالی سنگ آتش، بشمول بازار، یک قرارگاه و ۹ پوسته دیشب بطور کامل به دست مجاهدین افتاد و اجیران پس از متحمل شدن تلفات از ساحه پا بفرار گذاشتند.

همچنین یک تن قومندان مهم و با نفوذ ( رحیم داد ) بهمراه ۱۰۰ تن از افراد و تمام سلاح و و تجهزات خود به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است.

مجاهدین از افراد مذکور به گرمی استقبال نموده اند.

۲۰۲۱/۶/۱۲