بادغیس : ولسوالی آب کمری با تمام ملحقاتش بطور کامل فتح گردید

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که دیشب مرکز ولسوالی آبکمری بهمراه قومندانی، مدیریت استخبارات و تمام ملحقاتش از وجود دشمن تصفیه گردیده و به کنترل کامل مجاهدین درآمده است . در این عملیات عساکر اجیر موفق بفرار شده اند و مقداری سلاح، تجهیزات و مهمات به دست مجاهدین افتاده است. همچنین در منطقۀ باغوانان […]

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که دیشب مرکز ولسوالی آبکمری بهمراه قومندانی، مدیریت استخبارات و تمام ملحقاتش از وجود دشمن تصفیه گردیده و به کنترل کامل مجاهدین درآمده است .

در این عملیات عساکر اجیر موفق بفرار شده اند و مقداری سلاح، تجهیزات و مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

همچنین در منطقۀ باغوانان شهرقلعه نو مرکز این ولایت، اجیران از ۳ پوستۀ شان پا بفرار گذاشته اند.

با فرار دشمن از پوسته های مذکور، ساحات وسیعی به کنترل مجاهدین در آمده است .

۲۰۲۱/۷/۶