بادغیس : نیروهای وحشی پس از چور یک خانه را توسط بمب ها انفجار دادند

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که در منطقۀ چاکران شهرقلعه نو مرکز این ولایت، کماندوهای اجیر خانۀ ابوبکرخان را ابتدا چور نموده و سپس توسط بمب ها انفجار داده اند. قابل ذکرست که ابوبکرخان؛ معاون استخبارات ولایت بادغیس، حوالی ۲۰ روز قبل با تعدادی عساکر و مهمات به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته بود . […]

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که در منطقۀ چاکران شهرقلعه نو مرکز این ولایت، کماندوهای اجیر خانۀ ابوبکرخان را ابتدا چور نموده و سپس توسط بمب ها انفجار داده اند.

قابل ذکرست که ابوبکرخان؛ معاون استخبارات ولایت بادغیس، حوالی ۲۰ روز قبل با تعدادی عساکر و مهمات به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته بود .

۱۴۴۲/۱۲/۱۵