بادغیس : نیروهای وحشی دشمن ۱۲ فرد ملکی را در قلعه نو با وحشت و قساوت بشهادت رساندند

از ولایت بادغیس  خبر رسیده است که روز گذشته کماندوهای وحشی در مربوطات شهرقلعه نو، ۱۲ تن از مردم ملکی را که بخاطر عید  از کشور ایران بسوی خانه های شان در حرکت بودند و تعدادی طالب العلم نو عمر مدرسه را، بازداشت کرده اند. اجیران پس از پایین کشیدن افراد مذکور از موتر، با […]

از ولایت بادغیس  خبر رسیده است که روز گذشته کماندوهای وحشی در مربوطات شهرقلعه نو، ۱۲ تن از مردم ملکی را که بخاطر عید  از کشور ایران بسوی خانه های شان در حرکت بودند و تعدادی طالب العلم نو عمر مدرسه را، بازداشت کرده اند.

اجیران پس از پایین کشیدن افراد مذکور از موتر، با ظلم و حشت آنان را مورد لت و کوب شدید قرار داده و با قساوت وصف ناپذیری همه را بشهادت رسانده اند.انالله واناالیه راجعون

۲۰۲۱/۷/۱۲