بادغیس : نیروهای زیادی از مرکز ولسوالی قادس و قومندانی امنیه به مجاهدین پیوستند

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که از مرکز ولسوالی قادس و همچنین از تعمیرقومندانی این ولسوالی، تعدادی از قومندانان و عساکر دشمن پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. افراد مذکور با خود مقدار زیادی سلاح و مهمات به مجاهدین سپرده اند. جزئیات بیشتر متعاقبا بنشر خواهد رسید ان شاء الله […]

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که از مرکز ولسوالی قادس و همچنین از تعمیرقومندانی این ولسوالی، تعدادی از قومندانان و عساکر دشمن پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

افراد مذکور با خود مقدار زیادی سلاح و مهمات به مجاهدین سپرده اند.

جزئیات بیشتر متعاقبا بنشر خواهد رسید ان شاء الله

۲۰۲۱/۷/۶