بادغیس : نیروهای دشمن از تعدادی پوسته در شهرقلعه نو پا بفرار گذاشته اند، جنگ بشدت جریان دارد

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که نیروهای دشمن تمام پوسته های شان را در اطراف شهرقلعه نو تخلیه کرده و به آتش کشیده است. تمام بازار شهرقلعه نو بند شده است و مردم نیز به خانه های شان رفته اند. اکنون درگیری شدیدی بر تعمیرقومندانی و میدان هوایی شهرقلعه نو جریان دارد و دشمن […]

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که نیروهای دشمن تمام پوسته های شان را در اطراف شهرقلعه نو تخلیه کرده و به آتش کشیده است.

تمام بازار شهرقلعه نو بند شده است و مردم نیز به خانه های شان رفته اند.

اکنون درگیری شدیدی بر تعمیرقومندانی و میدان هوایی شهرقلعه نو جریان دارد و دشمن در حالت سراسیمگی شدیدی به سر می برد.

جزئیات بیشتر متعاقبا بنشر خواهد رسید ان شاء الله

۲۰۲۱/۷/۷