بادغیس : مرکز ولسوالی قادس بهمراه قومندانی و دیگر مراکز دشمن به دست مجاهدین افتاد

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که صبح امروز تعمیر مرکز ولسوالی قادس، تعمیرقومندانی و تعدادی پوسته و قرارگاه در این ولسوالی به دست مجاهدین افتاده است. خبرمی افزاید که نیروهای دشمن در ولسوالی و پوسته ها سلاح های شان را به زمین گذشته و به مجاهدین تسلیم شده اند . قابل ذکرست که تعدادی […]

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که صبح امروز تعمیر مرکز ولسوالی قادس، تعمیرقومندانی و تعدادی پوسته و قرارگاه در این ولسوالی به دست مجاهدین افتاده است.

خبرمی افزاید که نیروهای دشمن در ولسوالی و پوسته ها سلاح های شان را به زمین گذشته و به مجاهدین تسلیم شده اند .

قابل ذکرست که تعدادی کماندوی دشمن به یک قرارگاه و منطقۀ کوه تنبل فرار کرده اند و آنجا در تحت محاصرۀ شدید مجاهدین قرار دارند.

همچنین تعدادی وسائط، سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

قابل ذکرست که قادس آخرین ولسوالی ولایت بادغیس بود که در دست دشمن قرارداشت که آن هم بحمدالله آزاد گردید و اکنون فقط دشمن در شهرقلعه نو قرار دارد و بخش هایی از این شهر نیز قبلا در کنترل مجاهدین قرار دارد و نیروهای دشمن در محاصرۀ شدید مجاهدین به سر می برند.

۲۰۲۱/۷/۷