بادغیس : محبس شهرقلعه نو شکسته شد

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که لحظاتی قبل، محبس عمومی شهرقلعه نو شکسته شد و مجاهدن اسیر از آن رهایی یافتند. اکنون درگیری شدیدی بر لیواء و قومندانی جریان دارد. جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاء الله ۲۰۲۱/۷/۷

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که لحظاتی قبل، محبس عمومی شهرقلعه نو شکسته شد و مجاهدن اسیر از آن رهایی یافتند.

اکنون درگیری شدیدی بر لیواء و قومندانی جریان دارد.

جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاء الله

۲۰۲۱/۷/۷