بادغیس : قوای عملیاتی دشمن از مقر فرار کرد

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که دیشب در منطقۀ دو آبی ولسوالی مقر ، قوای دشمن که چند روز پیش به نام عملیات آمده بود و مردم بی دفاع ملکی را مورد آزار و اذیت قرار می داد ، از ترس حملات مجاهدین از منطقه پا بفرار گذاشته است . ۲۰۱۶/۶/۱۸

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که دیشب در منطقۀ دو آبی ولسوالی مقر ، قوای دشمن که چند روز پیش به نام عملیات آمده بود و مردم بی دفاع ملکی را مورد آزار و اذیت قرار می داد ، از ترس حملات مجاهدین از منطقه پا بفرار گذاشته است .

۲۰۱۶/۶/۱۸