بادغیس : عساکر  یک پوسته در مقر با سلاح و تحهیزات به مجاهدین پیوستند

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که عصر روز گذشته در مربوطات ولسوالی مقر، عساکر یک پوسته پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته اند. عساکر مذکور سلاح و تجهیزات شان را نیز به مجاهدین سپرده اند. ۲۰۲۱/۷/۶

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که عصر روز گذشته در مربوطات ولسوالی مقر، عساکر یک پوسته پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته اند.

عساکر مذکور سلاح و تجهیزات شان را نیز به مجاهدین سپرده اند.

۲۰۲۱/۷/۶