بادغیس : دو تن پولیس در آبکمری با سلاح و مهمات به مجاهدین پیوستند

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر، در مربوطات ولسوالی آبکمری، دو تن پولیس ( بشیراحمد ولد شیراحمد و عبدالعلیم ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند. افراد مذکور در کشک کهنه برای دشمن خدمت می کردند. ۲۹۲۱/۳/۵

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر، در مربوطات ولسوالی آبکمری، دو تن پولیس ( بشیراحمد ولد شیراحمد و عبدالعلیم ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند.

افراد مذکور در کشک کهنه برای دشمن خدمت می کردند.

۲۹۲۱/۳/۵