بادغیس : در قادس به اجیران تلفات وارد گردید

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته حوالی ساعت 4 بحه، در منطقۀ غرچقی ولسوالی قادس، یک پوستۀ دشمن هدف راکت و بمب دستی مجاهدین قرار گرفته است . در این عملیات به دشمن تلفات وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست. 2021/5/19

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته حوالی ساعت 4 بحه، در منطقۀ غرچقی ولسوالی قادس، یک پوستۀ دشمن هدف راکت و بمب دستی مجاهدین قرار گرفته است .

در این عملیات به دشمن تلفات وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست.

2021/5/19