بادغیس : در طی حملات مجاهدین بر مراکز دشمن در جوند به دشمن تلفات وارد گردید

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت 9 بجه، قرارگاه اردوی اجیر نزدیک تعمیر ولسوالی و پوستۀ زنجیر مورد حملات مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است . در این عملیات که که تا دیگر وقت دوام کرد، در طی آن به دشمن تلفات وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در […]

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت 9 بجه، قرارگاه اردوی اجیر نزدیک تعمیر ولسوالی و پوستۀ زنجیر مورد حملات مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است .

در این عملیات که که تا دیگر وقت دوام کرد، در طی آن به دشمن تلفات وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیتس.

در این درگیری به مجاهدین بحمدالله زیانی نرسیده است .

2021/5/19