بادغیس : در حملۀ دشمن دکان های هیزم فروشی دشمن در قلعه نو آتش گرفته است

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که نیروهای دشمن امروز ظهر، دکان های هیزم فروشی مردم را در بازار شهرقلعه نو هدف قرار داده است که در اثر آن هیزم ها آتش گرفته و زیان سنگین مالی به مردم وارد شده است.انالله واناالیه راجعون ۲۰۲۱/۷/۸

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که نیروهای دشمن امروز ظهر، دکان های هیزم فروشی مردم را در بازار شهرقلعه نو هدف قرار داده است که در اثر آن هیزم ها آتش گرفته و زیان سنگین مالی به مردم وارد شده است.انالله واناالیه راجعون

۲۰۲۱/۷/۸