بادغیس: در جریان تاکتیک خاص یک پوسته در درهء بوم فتح، ۲ عسکر اسیر شد

شب گذشته ساعت ۸ در نتیجهء تاکتیک خاص مجاهدین امارت اسلامی یک پوستهء دشمن در منطقهء بازار کهنه ولسوالی درهء بوم فتح شد و ۲ عسکر دستگیر شده و یک میل پیکا، ۳ میل کلاشینکوف، ۲ مخابره و مهمات زیادی بدست مجاهدین افتاد. ۲۰۱۷/۱۲/۲۵

شب گذشته ساعت ۸ در نتیجهء تاکتیک خاص مجاهدین امارت اسلامی یک پوستهء دشمن در منطقهء بازار کهنه ولسوالی درهء بوم فتح شد و ۲ عسکر دستگیر شده و یک میل پیکا، ۳ میل کلاشینکوف، ۲ مخابره و مهمات زیادی بدست مجاهدین افتاد.

۲۰۱۷/۱۲/۲۵