بادغیس : حملۀ تعرضی دشمن در قلعه نو به عقب زده شد، اجیران بازار را بمباردمان کردند

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که امروز صبح حوالی ساعت ۹ بجه، نیروهای کماندوی دشمن با حمایه گستردۀ هوایی در منطقۀ بازاری در شمال شهرقلعه نو بر علیه مجاهدین دست به حملۀ تعرضی زده بودند که با واکنش شدیدی مجاهدین مواجه شدند. در این درگیری که تا دیروقت دوام کرد، نیروهای دشمن متحمل تلفات […]

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که امروز صبح حوالی ساعت ۹ بجه، نیروهای کماندوی دشمن با حمایه گستردۀ هوایی در منطقۀ بازاری در شمال شهرقلعه نو بر علیه مجاهدین دست به حملۀ تعرضی زده بودند که با واکنش شدیدی مجاهدین مواجه شدند.

در این درگیری که تا دیروقت دوام کرد، نیروهای دشمن متحمل تلفات گردیده و مجبور به فرار شده اند.

همچنین امروز ظهر در منطقۀ چاکران این شهر، نیروهای دشمن دست به حملۀ تعرضی زده بودند که در اثر مقاومت دندان شکن مجاهدین، متحمل تلفات گردیده و مجبور به عقب نشینی شدند.

طیاره های دشمن ساحات مختلفی را در این شهر هدف بمباردمان قرار داده است که در اثر آن به مردم ملکی زیان سنگین وارد شده است .

در این درگیری ها و بمباردمان ها به مجاهدین بحمدالله هیچ زیانی نرسیده است .

قابل ذکرست که حوزه های سوم، چهارم و پنجم این شهر تا کنون در کنترل مجاهدین قرار دارد و حلقه های محاصره بر دشمن تنگ شده است.

۲۰۲۱/۷/۸