بادغیس : جلسه مشترک کمیسیون های امارت اسلامی در قادس

از ولایت بادغیس خبر رسدیه است که روز گذشته  در مربوطات ولسوالی قادس، یک گردهمایی مشترک  کمیسیون دعوت و ارشاد و دیگر کمیسیون های امارت اسلامی صورت گرفته است . در این نشست، علمای کرام، متنفذین قومی و همچنین جوانان اشتراک داشتند در این گردهمایی، مجاهدین به مردم در مورد حفاظت از سر، مال و […]

از ولایت بادغیس خبر رسدیه است که روز گذشته  در مربوطات ولسوالی قادس، یک گردهمایی مشترک  کمیسیون دعوت و ارشاد و دیگر کمیسیون های امارت اسلامی صورت گرفته است .

در این نشست، علمای کرام، متنفذین قومی و همچنین جوانان اشتراک داشتند

در این گردهمایی، مجاهدین به مردم در مورد حفاظت از سر، مال و آبروی شان اطمینان دادند و در مورد پالیسی امارت اسلامی برای مردم وضاحت دادند و همچنین به شکوک و شبهاتی که در اثر تبلیغات زهرآگین و دروغین دشمن پیدا شده بود، جواب تسلی بخش ارائه نمودند.

این گردهمایی با دعای پیروزی اسلام و استقلال و امنیت کشور به پایان رسیده است .

‏۲۰۲۱‏/۷‏/۱۲