بادغیس : تمام کماندوهای آخرین مرکز دشمن در قادس به مجاهدین پیوستند

از ولایت بادغیس خبر رسده است که امروز ظهر تمام کماندوها و عساکر آخرین مرکز دشمن در ولسوالی قادس، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. افراد مذکور تمام وسائط، سلاح و مهمات شان را به مجاهدین سپرده اند. با پیوستن افراد مذکور به مجاهدین، ولسوالی مذکور بطور کامل از وجود دشمن […]

از ولایت بادغیس خبر رسده است که امروز ظهر تمام کماندوها و عساکر آخرین مرکز دشمن در ولسوالی قادس، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

افراد مذکور تمام وسائط، سلاح و مهمات شان را به مجاهدین سپرده اند.

با پیوستن افراد مذکور به مجاهدین، ولسوالی مذکور بطور کامل از وجود دشمن تصفیه شده است .

۲۰۲۱/۷/۷