بادغیس : تفصیل سلاح و مهمات به دست آمده در ولسوالی قادس

صبح روز گذشته پس از محاصره طولانی و حملات مسلسل، تعمیرولسوالی قادس، تعمیرقومندانی و تمام قرارگاه ها و پوسته های دشمن، بطور کامل به کنترل مجاهدین در آمد. در این عملیات تقریبا ۳۰۰ تن کماندو، اردو و اربکی تسلیم و دستگیر شدند. همچنین از نیروهای دشمن بیش از ۳۰۰ سلاح ثقیله و خفیفه، مهمات مختلف […]

صبح روز گذشته پس از محاصره طولانی و حملات مسلسل، تعمیرولسوالی قادس، تعمیرقومندانی و تمام قرارگاه ها و پوسته های دشمن، بطور کامل به کنترل مجاهدین در آمد.

در این عملیات تقریبا ۳۰۰ تن کماندو، اردو و اربکی تسلیم و دستگیر شدند.

همچنین از نیروهای دشمن بیش از ۳۰۰ سلاح ثقیله و خفیفه، مهمات مختلف النوع، ده ها تانک، رینجر و موترکلان به دست مجاهدین افتاده است.

در این درگیری یک تن کماندوی اجیر کشته شده است و دو تن دیگر زخمی گردیده اند.

در این جنگ یک تن از مجاهدین نیز به مقام شهادت نایل شده است .تقبله الله تعالی

۲۰۲۱/۷/۸