بادغیس : اجیران از 8 پوستۀ شان میان مقر و قلعه نو پا بفرار گذاشتند

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که دیشب بر سرک میان شهرقلعه نو و ولسوالی مقر، اجیران از 8 پوستۀ امنیتی شان ازترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشته اند. با فرار دشمن حلقه های محاصره بر شهرقلعه نو و مرکز ولسوالی مقر تنگ تر گردیده است. جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاء الله 2021/7/6

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که دیشب بر سرک میان شهرقلعه نو و ولسوالی مقر، اجیران از 8 پوستۀ امنیتی شان ازترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشته اند.

با فرار دشمن حلقه های محاصره بر شهرقلعه نو و مرکز ولسوالی مقر تنگ تر گردیده است.

جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاء الله

2021/7/6