بادغیس : اجیران از ۶ پوستۀ شان در سنگ آتش پا بفرار گذاشتند

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که امروز عصر، عساکر اجیر در منطقۀ زیری تنگی ولسوالی سنگ آتش، از ۲ پوستۀ شان از ترس مجاهدین پا بفرار گذاشته اند. در همین حال نیروهای دشمن در منطقۀ چهلگزی از ۳ پوسته و در منطقۀ ساروان از یک پوسته پا بفرار گذاشته و ساحه را تخلیه کرده […]

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که امروز عصر، عساکر اجیر در منطقۀ زیری تنگی ولسوالی سنگ آتش، از ۲ پوستۀ شان از ترس مجاهدین پا بفرار گذاشته اند.

در همین حال نیروهای دشمن در منطقۀ چهلگزی از ۳ پوسته و در منطقۀ ساروان از یک پوسته پا بفرار گذاشته و ساحه را تخلیه کرده اند.

با فرار دشمن از پوسته های مذکور، ساحات وسیعی به کنترل مجاهدین در آمده است و مقداری مهمات باقی مانده از دشمن نیز به دست مجاهدین افتاده است.

۲۰۲۱/۶/۱۰