بادغیس : اجیران از 5 پوستۀ شان در شهرقلعه نو پا بفرار نهادند

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که نیروهای اجیر از 5 پوستۀ شان در منطقه  پرستان و اطراف آن در مربوطات شهرقلعه نو از ترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشته اند. با فرار دشمن حلقه های محاصره بر دشمن بیش از پیش تنگ شده است. 2021/7/6

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که نیروهای اجیر از 5 پوستۀ شان در منطقه  پرستان و اطراف آن در مربوطات شهرقلعه نو از ترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشته اند.

با فرار دشمن حلقه های محاصره بر دشمن بیش از پیش تنگ شده است.

2021/7/6