بادغیس : اجیران از ۳ پوستۀ شان در مربوطات شهرقلعه نو پا بفرار گذاشتند

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که اجیران در مناطق نی خشک و نظامیان از مربوطات لامان شهر قلعه نو از ۲ پوستۀ تحت محاصرۀ شان پا بفرار گذاشته اند. نیروهای دشمن در هنگام فرار مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته اند که در طی آن ۳ تن از اجیران زخمی شده اند. ۲۰۲۱/۶/۱۰

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که اجیران در مناطق نی خشک و نظامیان از مربوطات لامان شهر قلعه نو از ۲ پوستۀ تحت محاصرۀ شان پا بفرار گذاشته اند.

نیروهای دشمن در هنگام فرار مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته اند که در طی آن ۳ تن از اجیران زخمی شده اند.

۲۰۲۱/۶/۱۰