بادغیس : اجیران از یک قرارگاه و ۴ پوستۀ مهم شان پا بفرار گذاشتند

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که عساکر اجیر از یک قرارگاه کلان شان در منطقۀ بزبایو میان ولسوالی های قادس و مقر از ترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشته اند. همچنین عساکر اجیر از ۴ پوستۀ دفاعی پوسته نیز فرار کرده اند که با فرار دشمن ساحات وسیعی به کنترل مجاهدین قرار دارد و […]

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که عساکر اجیر از یک قرارگاه کلان شان در منطقۀ بزبایو میان ولسوالی های قادس و مقر از ترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشته اند.

همچنین عساکر اجیر از ۴ پوستۀ دفاعی پوسته نیز فرار کرده اند که با فرار دشمن ساحات وسیعی به کنترل مجاهدین قرار دارد و مجاهدین هردو ولسوالی عملا با هم وصل شدند.

با فرار دشمن یک عراده تانک و مقداری مهمات از دشمن به دست مجاهدین افتاده است.

۲۰۲۱/۶/۹