بادغیس : اجیران از یک قرارگاه و ۳ پوسته در سنگ آتش فرار کردند

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که شب گذشته در منطقۀ چشمه دوزک ولسوالی سنگ آتش، اجیران از یک قرارگاه و ۳ پوستۀ شان از ترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشته اند. با فرار دشمن مقداری مهمات بجا مانده از دشمن به دست مجاهدین افتاده است. با فرار دشمن از قرارگاه و پوسته های مذکور، […]

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که شب گذشته در منطقۀ چشمه دوزک ولسوالی سنگ آتش، اجیران از یک قرارگاه و ۳ پوستۀ شان از ترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشته اند.

با فرار دشمن مقداری مهمات بجا مانده از دشمن به دست مجاهدین افتاده است.

با فرار دشمن از قرارگاه و پوسته های مذکور، ساحات وسیعی به کنترل مجاهدین در آمده است .

این در حالی است که روز گذشته در مناطق چهلگزی و ساروان شور این ولسوالی نیز اجیران از ۶ پوستۀ شان فرار کرده بودند.

۲۰۲۱/۶/۱۱