بادغیس : آخرین تفصیلات خبر پیوستن عساکر به مجاهدین در آبکمری

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که در منطقۀ دهستان ولسوالی آبکمری، عساکر یک پوسته که از مدت ها بدین سو در محاصرۀ مجاهدین قرار داشت، به مجاهدین تسلیم شده اند. خبرمی افزاید که ظهر روز گذشته ۱۸ تن عسکر پوسته مذکور با تمام سلاح و تجهیزات شان به مجاهدین تسلیم شدند. افراد مذکور با […]

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که در منطقۀ دهستان ولسوالی آبکمری، عساکر یک پوسته که از مدت ها بدین سو در محاصرۀ مجاهدین قرار داشت، به مجاهدین تسلیم شده اند.

خبرمی افزاید که ظهر روز گذشته ۱۸ تن عسکر پوسته مذکور با تمام سلاح و تجهیزات شان به مجاهدین تسلیم شدند.

افراد مذکور با خود ۳ میل پیکا، ۲ قبضه راکت، یک پایه دوربین شب، یک میل کارمولی، ۱۲ میل کلاشنکوف، یک پایه دوربین و مقدار زیادی مهمات به مجاهدین سپرده اند.

۲۰۲۱/۶/۹