امتحانات سالانه مدارس در قندزو نورستان توسط مسولین تعلیم وتربیه امارت اسلامی ادامه دارد

به اساس خبر، مسولین تعلیم وتربیه امارت اسلامی امتحانات سالانه را از طالب العلمان مدارس ولسوالی امام صاحب ولایت قندز آخذ مینمایند. این امتحانات طبق اصول ومقررات لایحه تعلیم وتربیه امارت اسلامی مدت ۶ روز ادامه خواهد یافت. درخبر امده است که این سوم روز است که این پروسه به سرعت ادامه دارد واین سلسله […]

به اساس خبر، مسولین تعلیم وتربیه امارت اسلامی امتحانات سالانه را از طالب العلمان مدارس ولسوالی امام صاحب ولایت قندز آخذ مینمایند.

این امتحانات طبق اصول ومقررات لایحه تعلیم وتربیه امارت اسلامی مدت ۶ روز ادامه خواهد یافت.

درخبر امده است که این سوم روز است که این پروسه به سرعت ادامه دارد واین سلسله درتمامی ساحات تحت کنترول امارت اسلامی انجام خواهد یافت.

همچنان مسولین تعلیم وتربیه امارت اسلامی غرض اخذ امتحانات سالانه  گردهمایی باشکوهی در مدرسه بازگل درمربوطات ولسوالی کامدیش ولایت نورستان نیز برگزار نمودند.

به اساس معلومات در این گردهمایی ، علماء کرام،بزرگان قومی وشمار زیاد مردم متدین آن ولسوالی اشتراک نمودند ودر جریان سخنرانی مقرریرن پیرامون تعلیم وتربیه همه جانبه بیانیه های ایراد گردید.

بعدا جلسه ساعت ۲ ظهر با دوعایه ونهایش پایان یافت.