ارزگان : ۸ تن عسکر بهمراه سلاح و مهمات در دهراود به مجاهدین پیوستند

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که ۸ تن عسکر قومندانی امنیۀ دشمن در دهراود پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده اند که اسامی شان شرح ذیل است : ۱ قربانی ولد شیرمحمد  باشندۀ ولایت قندوز ولسوالۍ قعله زار ۲ عبدالحافظ ولد عبدالخلیل ولایت قندوز ولسوالۍ قلعه زار کلی تربوز ۳ […]

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که ۸ تن عسکر قومندانی امنیۀ دشمن در دهراود پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده اند که اسامی شان شرح ذیل است :

۱ قربانی ولد شیرمحمد  باشندۀ ولایت قندوز ولسوالۍ قعله زار
۲ عبدالحافظ ولد عبدالخلیل ولایت قندوز ولسوالۍ قلعه زار کلی تربوز
۳ الله نظر ولد غائب نظر ولایت قندوز ولسوالۍ امام صاب کلی بشکوفه
۴ شریف الله ولد الله نظر ولایت قندوز ولسوالۍ امام صاب کلی بشکوفه
۵ ګل محمد ولد نیازمراد ولایت قندوز ولسوالی امام صاب کلی بشکوفه
۶ نورمحمد ولد محمد ولایت قندوز ولسوالۍ امام صاب قعله زار کلی حق دفاع
۷ نورمحمد ولد دولت ولسوالئ امام صاب کلی بشکوفه
۸ محمدجاوید ولد قربان ولسوالی قلعه زار کلی زارگل

افراد مذکور با خود ۲ میل پیکا، ۶ میل کلاشنکوف، ۲ قبضه تفنگچه و ۲ پایه مخابره دستی به مجاهدین سپرده اند .

مجاهدین از افراد مذکور به گرمی استقبال نموده و این عمل شجاعانه شان را ستوده و آن را به نفع کشور و دین دانسته اند.
۲۰۲۰/۱۱/۶