ارزگان : ۶ تن از اجیران در چنارتو کشته و زخمی شدند

از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است که دیشب یک پوستۀ دشمن اجیر در منطقۀ گرم آب ولسوالی چنارتو مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است . در این عملیات ۶ تن از اجیران کشته و زخمی شده اند . ۲۰۱۶/۵/۱۴

از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است که دیشب یک پوستۀ دشمن اجیر در منطقۀ گرم آب ولسوالی چنارتو مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات ۶ تن از اجیران کشته و زخمی شده اند .

۲۰۱۶/۵/۱۴