ارزگان : ۶ تن اربکی در ترینکوت بمجاهدین تسلیم شدند

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که در طول چند روز گذشته به این سو ، در منطقۀ پایه ناوۀ شهر ترینکوت ، ۶ تن اربکی در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده اند که اسامی شان شرح ذیل است : محمدعوض ولد […]

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که در طول چند روز گذشته به این سو ، در منطقۀ پایه ناوۀ شهر ترینکوت ، ۶ تن اربکی در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده اند که اسامی شان شرح ذیل است :

محمدعوض ولد محمدلعل ، موسی کلیم ولد  امیرمحمد، سردارولی ولد عبدالقدوس ، نبی الله  ولد سردارولی ، امیرمحمدولد خدای داد، لالا ولد عبدالسلام باشندگان منطقۀ خانقاه

 

۲۰۱۶/۴/۱