ارزگان : 5 تن عسکر در ترینکوت کشته و زخمی شدند

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که پری شب در منطقۀ خانقاه شهر ترینکوت، قرارگاه دشمن مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است . در این عملیات 2 تن از اجیران جابجا کشته شده و 3 تن دیگر زخمی گردیده اند. 2021/5/8

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که پری شب در منطقۀ خانقاه شهر ترینکوت، قرارگاه دشمن مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات 2 تن از اجیران جابجا کشته شده و 3 تن دیگر زخمی گردیده اند.

2021/5/8