ارزگان : ۴ موتر و ۹ موتر سایکل و سلاح و مهمات زیادی در چهارچینو بغنیمت مجاهدین در آمد

گذارش های رسیده از ولایت ارزگان حاکی است که مجاهدی امارت اسلامی قبل از فجر امروز حوالی ساعت ۴ بجه ، ۱۰ پوستۀ امنیتی دشمن اجیر را نزدیک مرکز ولسوالی چهارچینو مورد حملۀ مسلحانۀ گسترده قرار دادند و تمام ۱۰ پوسته را بطور کامل فتح نمودند . در این عملیات ۱۱ تن از اجیران بشمول […]

گذارش های رسیده از ولایت ارزگان حاکی است که مجاهدی امارت اسلامی قبل از فجر امروز حوالی ساعت ۴ بجه ، ۱۰ پوستۀ امنیتی دشمن اجیر را نزدیک مرکز ولسوالی چهارچینو مورد حملۀ مسلحانۀ گسترده قرار دادند و تمام ۱۰ پوسته را بطور کامل فتح نمودند .

در این عملیات ۱۱ تن از اجیران بشمول قومندان نسیم مشهور به ماین پال جابجا بهلاکت رسیده و ۳ تن دیگر به اسارت مجاهدین امارت اسلامی در آمده اند .

در این عملیات همچنین ۴ عراده موتر رینجر ، ۹ عراده موتر سایکل ، ۱۱ اسلحۀ امریکایی ، ۱۳ میل کلاشنکوف، ۳ پایه هاوان ، ۳ میل پیکا ، یک پایه دهشکه ، یک پایه توپ ۷۵ میلی متری ، ۹۰ فیر راکت ، هاوان و توپ ۸۲ ، ۳۵۰ صندوق مرمی کلاشنکوف، پیکا و دهشکه و مقداری مهمات و تجهیزات مختلف دیگر بغنیمت مجاهدین در آمده است .

دشمن اکنون در مرکز ولسوالی در اضطراب شدید و در محاصرۀ مجاهدین قرار دارد .

همچنین حوالی ساعت ۱۱ امروز در منطقۀ هوشی این ولسوالی ۱۰ تن پولیس بهمراه تمام سلاح و تجهیزات خود بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شدند .

۲۰۱۶/۳/۲۷