ارزگان : ۳ کارمند ادارۀ اجیر در چنارتو بمجاهدین تسلیم شدند

از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است که امروز صبح در منطقۀ چلبی ولسوالی چنارتو ، ۳ کارمند ادارۀ اجیر – حاجی نجیب الله ، حاجی امان الله و حاجی بسم الله فرزندان حاجی محی الدین  باشندگان همین منطقه – در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و بمجاهدین امارت […]

از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است که امروز صبح در منطقۀ چلبی ولسوالی چنارتو ، ۳ کارمند ادارۀ اجیر – حاجی نجیب الله ، حاجی امان الله و حاجی بسم الله فرزندان حاجی محی الدین  باشندگان همین منطقه – در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده اند .

۲۰۱۶/۵/۱۸