ارزگان : 2 تن عسکر در چوره به مجاهدین پیوست

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که امروز صبح دو تن عسکر ( نصیب الله ولد غلام دستگیر و عیسی ولد محمدسردار ) باشندگان مناطق نوری و غاری ولسوالی چوره، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. افراد مذکور یک میل کلاشنکوف نیز به مجاهدین سپرده اند. 2021/5/22

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که امروز صبح دو تن عسکر ( نصیب الله ولد غلام دستگیر و عیسی ولد محمدسردار ) باشندگان مناطق نوری و غاری ولسوالی چوره، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

افراد مذکور یک میل کلاشنکوف نیز به مجاهدین سپرده اند.

2021/5/22